Ερευνητικά Προγράμματα

Green Logistics e-Training in Cereal / Rice Sector

Εκπαιδευτικό/ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus + με διοργανωτή το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού/Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και τη συμμετοχή εταίρων απο την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/9/2015 με σκοπό να καλύψει την ανάγκη για κατάρτιση, ενημέρωση, έρευνα και επικοινωνία μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς καθώς επίσης και τη δικτύωση σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, έφερε σε επαφή διαφορετικούς πολιτισμούς απο την ευρωμεσογειακή περιοχή καθώς τα εκπαιδευτικά μέσα είναι προσβάσιμα σε όλους (σε διάφορες γλώσσες της Ε.Ε.) και διευκολύνει την ιδέα της άτυπης μάθησης και της διάχυσής της μέσω επίσημων εκπαιδευτικών μονοπατιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο site http://green-logistics.aua.gr/

mycohunt project

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε απο την Ευρωπαϊκη Επιτροπή από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Η έρευνα ξεκίνησε την 1/9/2010 με σκοπό να προσφέρει μια εύκολη στη χρήση, φιλική προς το περιβάλλον, συσκεύη επιτόπιας λειτουργίας για την ανίχνευση των μυκοτοξινών. Η διάρκεια του έργου ήταν τριετής και ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη ενός βιοαισθητήρα για την ταχεία ανίχνευση των μυκοτοξινών στο σιτάρι.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο απο το site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

https://cordis.europa.eu/project/rcn/95606/reporting/en