Coceral - Cogeca EU Good Hygiene Practices GuideH Σ.Ε.Ε.Δ.Υ.Ζ και τα μέλη της ήταν πάντα εξαιρετικά αφοσιωμένα στον σωστό έλεγχο των τρόφιμων και των ζωοτροφών ώστε ο έλεγχος τους να γίνεται σωστά και να αποφεύγονται οι σχετικοί κίνδυνοι. Τέλος διασφαλίζουν την ασφάλεια των προιόντων τους και φροντίζουν να ειναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία.

Η Σ.Ε.Ε.Δ.Υ.Ζ χαιρέτισε την ευκαιρία που δόθηκε στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, για την προετοιμασία εθελοντικών τομεακών οδηγών ορθής πρακτικής και να τους ενημερώνει σε τακτική βάση.

Η Σ.Ε.Ε.Δ.Υ.Ζ μαζί με την COGECA, που αντιπροσωπεύουν τους γεωργο-συνεταιρισμούς σε όλη την ΕΕ, επομένως ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο οδηγό για τις ορθές πρακτικές υγιεινής και αντιμετώπισης των γενικών απαιτήσεων καθώς και τομεακές διατάξεις που τιτλοφορούνται ως «Ευρωπαϊκός Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Υγιεινή τη συλλογή, την αποθήκευση, την εμπορία και μεταφορά των σιτηρών, ελαιούχων και πρωτεϊνούχων φυτών ".

Αυτό το τελευταίο έχει ως στόχο την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων βιολογικής, χημικής και φυσικής μόλυνσης που εντοπίστηκαν στην ανάλυση κινδύνου, όπως προσαρμόστηκε από κάθε φορέα, σύμφωνα με τις δραστηριότητες που ελέγχουν. Πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσον ορισμένα από τα καταστήματα τους έχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά ορισμένους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και, εάν είναι απαραίτητο, να αυξηθεί η επαγρύπνησή τους για την πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης.

Αυτός η κοινός οδηγός υποβλήθηκε σε μια εις βάθος αξιολόγηση από κράτη μέλη της ΕΕ και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγινε επίσημα η αξιολόγηση του με επιτυχία στις 20 Ιουλίου 2010. Με αυτόν τον τρόπο, οι δημόσιες αρχές αναγνώρισαν την ύπαρξη των ορθών πρακτικών υγιεινής που αφορούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα κατά την εκτέλεση των επίσημων ελέγχων τους. Οι τίτλοι και τα στοιχεία του οδηγού της ΕΕ ήταν, κατά συνέπεια δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιουλίου 2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 206, σελίδα 3.

Η Σ.Ε.Ε.Δ.Υ.Ζ και η COGECA εξετάζουν τακτικά την ανάγκη να βελτιωθεί η τρέχουσα έκδοση του εγγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει εφικτό και σύμφωνο με τις τεχνολογικές, επιστημονικές και κανονιστικές εξελίξεις.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο του οδηγού ορθής πρακτικής.

Βασισμένη στον Οδηγό Καλών Πρακτικών Υγιεινής της Ε.Ε., η Σ.Ε.Ε.Δ.Υ.Ζ έχει αναπτύξει μια νέα έκδοση του κώδικα GTP που έχει σχεδιαστεί ως ένα αρθρωτό τμήμα ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών. Οι βασικές αρχές του κώδικα GTP είναι η εθελοντική του φύση, η επαλήθευση και πιστοποίηση από ανεξάρτητους και η διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές HACCP. Συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του GTP σε www.gtpcode.eu

Comments