S.E.E.D.Y.Z.‎ > ‎About S.E.E.D.Y.Z‎ > ‎

Πρόγραμμα 'ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ'

                                                   Πρόγραμμα « Τριπτόλεμος»

Πρόσκληση συμμετοχής στα σεμινάρια βραχείας  εκπαίδευσης.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς  συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και στήριξης των νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας,  ξεκινά   συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος»,  με το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη, υλοποιώντας  ( το χρονικό διάστημα Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 και Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014 )  σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών το καθένα, για  νέους ηλικίας  24 έως και 40 ετών, στα εξής αντικείμενα:

1.      Δημητριακά: καλλιέργεια και μεταποίηση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ).

2.      Ελαιοκομία: καλλιέργεια ελιάς και μεταποίηση (για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ).

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν στις 16 Δεκεμβρίου 2013,   με συμμετοχή είκοσι ατόμων ανά αντικείμενο.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται, από την Παρασκευή  22.11.2013 έως και τη Δευτέρα  09.12.2013 και ώρα 12:00 π.μ. ,ηλεκτρονικά στο  e-mail: athanasiou@neagenia.gr

Σε περίπτωση  υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τον αριθμό συμμετεχόντων που προβλέπεται, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Σε αυτή την περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε άνεργους νέους.

Οι εκπαιδευόμενοι, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους, θα καταβάλλουν ποσό συμμετοχής 50€ (πενήντα ευρώ), που θα κατατεθεί σε λογαριασμό Τραπέζης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

 

Πληροφορίες :

Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης,  

 Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας

 Πανταζή Αθηνά  210-2599432,   

 Αθανασίου Δήμητρα  210-2599433

Comments