ΔΣ / Board of directors

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος  Σπυρίδων Γρηγοράτος
Α’ Αντιπρόεδρος Βασίλειος Μάρκου
Β’ Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Καντζάς
Γ’ Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Πινακουλάκης
Γενικός Γραμματέας Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Ταμίας Βασίλειος Δρεμούσης
Μέλος Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Μέλος Ευγένιος Διαμαντούρος
Μέλος Ιωάννης Σαμαράς
Board of directors
President Spiridon Grigoratos
1st Vice President Vasileios Markou
2nd Vice President Theodoros Kantzas
3rd Vice President Emmanouil Pinakoulakis
General Secretary Alexandros Michailidis
Cashier Vasilios Dremousis
Member Konstantinos Sarantopoulos
Member Eugene Diamantouros
Member Ioannis Samaras